Com escoltar Catalunya Ràdio des de GNU/Linux?

Ahir a la nit volia escoltar Catalunya Ràdio i vaig veure que des de Linux era una mica complicat, segons com. El cas és que n’he tret finalment l’entrellat i he fet un mini programa molt senzill però que pot ser d’utilitat: mostra una llista amb totes les emissores de Catalunya Ràdio (és a dir, Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, Catalunya Música, CatClàssica, iCATfm, iCATjazz, musiCATles, totCat i MediterRàdio) i permet seleccionar-ne una, per escoltar-la tot seguit en fer clic al botó «D’acord».

Catalunya Ràdio a GNU/Linux

(Captura de pantalla del programa, feu-hi clic per veure-la més gran)

Instal·lar-lo és senzill:

Pas 1: cal instal·lar els paquets zenity, vlc i w32codecs si encara no estan instal·lats al sistema: apt-get install zenity vlc w32codecs
Pas 2: copiar el codi font del programa que es troba més endavant i desar-lo a /usr/bin amb el nom catradio (per a realitzar aquest pas cal tenir permisos de superusuari o root, és a dir, cal executar su prèviament, a Debian, o sudo abans de la comanda, a Ubuntu i derivats)
Pas 3: assignem permisos d’execució per a tots els grups d’usuaris: chmod 777 /usr/bin/catradio (per a realitzar aquest pas cal tenir permisos de superusuari o root, és a dir, cal executar su prèviament, a Debian, o sudo abans de la comanda, a Ubuntu i derivats).
Pas 4: el programa ja està instal·lat. La comanda per executar-lo és catradio. El podem provar pulsant Alt+F2, a GNOME; o Menú K > Executa, a KDE; i escrivint catradio al quadre de diàleg que hi apareix. Per comoditat, si cal, es pot fer una drecera des de l’escriptori, per exemple.

El programa mostra la llista de totes les emissores que hi ha llistades a la web de Catalunya Ràdio i a més informa al costat del nom de l’emissora de l’adreça de l’streaming que s’hi correspon. Efectivament: si la gent que controla la infraestructura web de Catalunya Ràdio canvia l’adreça del flux de dades, el programa deixarà de funcionar correctament. No obstant, a dia d’avui funciona i, amb una mica de sort, quan canviïn aquestes adreces serà per començar a emetre en format lliure ogg 🙂

El codi font del senzill programa és el següent:


#! /bin/sh

#####
#
# Aquest programa és lliure; el podeu redistribuir i/o modificar
# d'acord amb els termes de la Llicència pública general de GNU tal
# i com la publica la Free Software Foundation; tant se val la versió 2
# de la Llicència com (si ho preferiu) qualsevol versió posterior publicada
# per la Free Software Foundation.
#
# Aquest programa es distribueix amb l'esperança que serà útil,
# però SENSE CAP GARANTIA; ni tant sols amb la garantia de
# COMERCIALITZABILITAT O APTITUD PER A PROPÒSITS DETERMINATS. Vegeu
# la Llicència general pública de GNU per a més detalls.
#
# Haurí­eu d'haver rebut una còpia de la llicència pública general
# de GNU amb aquest programa; si no, vegeu
# o escriviu a la Free Software Foundation, Inc.,
# 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
#
#####
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
#####

URL=`zenity --list --title="Catalunya Ràdio a GNU/Linux 0.1 - Seleccioneu l'emissora - SomGNU.cat" --radiolist --print-column=3
--column="Sel" --column="Emissora" --column="Adreça"
'TRUE' "Catalunya Ràdio" "mms://catradio.directe-wm.emissio.catradio.cat/reflector:37163?origin=extern"
'FALSE' "Catalunya Informació" "mms://catinfo.directe-wm.emissio.catradio.cat/reflector:37254?origin=extern"
'FALSE' "Catalunya Música" "mms://catmusica.directe-wm.emissio.catradio.cat/reflector:36524?origin=extern"
'FALSE' "CatClàssica" "mms://catclassica.directe-wm.emissio.catradio.cat/reflector:22521"
'FALSE' "iCATfm" "mms://icatfm.directe-wm.emissio.catradio.cat/reflector:35490?origin=extern"
'FALSE' "iCATjazz" "mms://icatjazz.directe-wm.emissio.catradio.cat/reflector:34439?origin=extern"
'FALSE' "musiCATles" "mms://musicatles.directe-wm.emissio.catradio.cat/reflector:24901?origin=extern"
'FALSE' "totCat" "mms://totcat.directe-wm.emissio.catradio.cat/reflector:37088?origin=extern"
'FALSE' "MediterRàdio" "mms://catocas.directe-wm.emissio.catradio.cat/reflector:59057?origin=extern"`

if [ "$URL" != "" ]; then
vlc "$URL"
fi

Al la barra de títol del programa hi apareix l’adreça SomGNU.cat perquè he presentat l’script al fòrum de SomGNU. D’aquesta manera, es pot trobar més informació sobre Catalunya Ràdio a GNU/Linux al fil relacionat del fòrum de SomGNU.