Com instal·lar GNU/Linux a la PDA Pocket PC Dell Axim x51v

Nota: Aquest document també serveix per saber com instal·lar GNU/Linux a la PDA Pocket PC Dell Axim x50v: segons els desenvolupadors, el procediment és el mateix.

Abans que res, cal dir que la versió disponible de GNU/Linux per a aquesta màquina és encara molt poc madura i que proveeix d’un sistema GNU/Linux molt bàsic i un entorn gràfic simple, amb molt poques aplicacions. Vegeu les fotografies al final del document per saber-ne més.

Ingredients

Llista de coses que ens caldran per instal·lar GNU/Linux en una PDA Pocket PC Dell Axim x51v:

  • Un lector de targetes SD.
  • Una targeta SD d’un mínim de capacitat de 256 MB.
  • Còpies de seguretat de totes les dades importants (i de les menys importants) tant del contingut de la PDA Pocket PC com de l’ordinador des del qual s’opera. Cal executar operacions de formatat, així que si alguna cosa va malament o ens equivoquem en seleccionar el dispositiu, es perdran les dades, i més val tenir-ne còpia.

Primer pas: trobar la targeta SD

Instal·larem GNU/Linux en una tarjeta SD: la teva actual instal·lació de Windows Mobile no patirà. El primer pas és saber a quina ruta es troba la targeta SD. Si aquest pas et sembla una mica confús, et recomano que llegeixis el segon pas abans de tirar la tovallola. Exactament el que busquem és a quin dispositiu /dev/ se’ns ha associat la targeta SD. Sovint és /dev/sda, però en el meu cas, per exemple, no és així.

Abans d’introduir la targeta en el lector, s’executa la comanda ls /dev/ > abans.txt en un emulador de terminal. Un cop fet això, s’introdueix la targeta, i aleshores s’executa el següent: ls /dev/ > despres.txt. Per últim, la comanda diff abans.txt despres.txt hauria de mostrar una dada. En el meu cas mostra el següent:

Debian:/home/alvaro# diff abans.txt despres.txt
37a38,39
> mmcblk0p1

Així les coses, la meva targeta SD es troba efectivament a /dev/mmcblk0p1.

Segon pas: fer les particions de la targeta SD

Fer les particions a la targeta SD vol dir crear una mena de compartiments virtuals dins la targeta, cosa que es necessària per què tot plegat funcioni. Tot això que hem fet fins ara és per assegurar-nos que no ens confonem de disc en fer les particions que calen a la targeta SD. Si ens equivoquéssim, estaríem alterant les dades d’un altre dels discos que tinguéssim actius a l’ordinador, la qual cosa es pot traduir en estar malmetent el disc dur principal del nostre ordinador. Alerta!

No obstant, hi ha altres modes de saber localitzar el disc que volem particionar, que és la targeta SD, amb el programa que usarem per fer efectiu aquest procés de particionat que s’anomena GParted. Executem-lo: gparted és la comanda que l’obre.

Lista desplegable per seleccionar el disc a gparted

Podem observar que a la part de dalt a la dreta hi ha una llista desplegable que permet seleccionar el disc amb què operar. Com he dit abans, el procés del punt 1 és per tenir més dades per a assegurar-nos que no errem en la tria: en el meu cas, ja he descobert que /dev/mmcblk0p1 és el disc amb què he d’operar, la targeta SD. Però si el punt 1 no ha sortit com esperàvem i, per exemple, la targeta SD que hem introduït al lector és l’únic disc que té una capacitat de 256 MB, ja sabem que el disc que vagi acompanyat d’aquest número indicador de capacitat en la llista desplegable és el disc que busquem.

Disc muntat al gparted

Ja podem començar a treballar amb el disc. En determinades situacions, però, el disc ens apareix acompanyat d’un candau: cal desmuntar el disc, fent clic amb el botó secundari del ratolí sobre el candau i triant l’opció Desmunta, abans de seguir operant.

Hi farem dues particions: una amb sistema d’arxius fat16 i una altra amb sistema d’arxius ext2. fat16 i ext2 són només dues dades que hem de donar a gparted per què el programa sàpiga de quina manera particular ha de fer la partició: no ens ha de preocupar més.

La partició fat16 ens servirà entre d’altres coses per posar-hi el HaRET, un programa que el que fa és engegar el Linux des del nostre actual Windows CE. Com que la versió de GNU/Linux per a la PDA x51v encara no està gaire madura, encara no pot substituir Windows del tot i cal fer arrencar l’un des de l’altre.

A partir d’ara farem servir força el botó secundari del ratolí sobre per obrir el menú contextual que ens permetrà fer diverses operacions. La primera d’elles serà esborrar la partició única que en aquests moments hi ha a la targeta (si no és que és una targeta SD sense formatar, la qual cosa no sol passar).

Suprimir partició al gparted

Fet això, polsarem la combinació de tecles Crtl+N, la qual cosa obrirà un quadre de diàleg que omplirem amb la informació següent:

Espai lliure precedent (MiB): 0
Mida nova (MiB): 10
Espai lliure posterior (MiB): (apareixerà un número automàticament tant bon punt omplim el camp anterior).
Crea com a: Partició primària
Sistema de fitxers: fat16

Diàleg nova partició a gparted

De vegades gparted estableix una mida mínima per a les particions (en el meu cas de 16 MB) i per tant és impossible fer una partició de 10 MB, automàticament passa a una mida superior. No importa: l’important és que la mida sigui superior a 10.

Un cop fet això de nou polsem Crtl+N, i creem una altra nova partició: aquest cop el sistema de fitxers ha de ser ext2 i la mida ha de ser igual al que resta de disc sense ocupar, és a dir, la mida màxima que mostra el diàleg menys el que ocupa la partició que acabem de crear anteriorment.

Per finalitzar aquest pas, a la part inferior del gparted on hi apareix un resum de les operacions pendents, fem clic amb el botó secundari i triem l’opció Realitza les operacions pendents. Demanarà confirmació.

Gparted realitza les operacions pendents

Tercer pas: descarregar els arxius necessaris

Cal descarregar diversos arxius, que reben els noms següents: la imatge GPE, el kernel de linux, el HaRET 0.4.8 i l’arxiu de text defaut.txt. No cal preocupar-se gaire per no entendre els noms dels arxius, només identificar-los, perquè en farem menció. Aquests arxius difereixen segons la màquina: els que enllaço són per a la x51v. Si proveu d’instal·lar Linux a la x50v, dirigiu-vos al repositori del projecte i localitzeu els arxius equivalents.

Quart pas: copiar els arxius

Per poder copiar els arxius que formen el GNU/Linux a la targeta SD hem d’executar una sèrie de comandes en l’emulador de terminal. La primera d’elles serà la necessària per a tenir privilegis d’administrador, és a dir, su o sudo, segons si ens trobem en una distribució Debian o en una Ubuntu, respectivament, o alguna similar si és una altra distribució.

A partir d’aquí, primer, creem un parell de carpetes:

mkdir /media/sdtmp1
mkdir /media/sdtmp2

Ara executem dues comandes i després muntem cadascuna de les dues particions a cadascuna de les dues carpetes que acabem de crear:

/sbin/mkdosfs /dev/mmcblk0p1
/sbin/mke2fs /dev/mmcblk0p2

mount /dev/mmcblk0p1 /media/sdtmp1
mount /dev/mmcblk0p2 /media/sdtmp2

Evidentment cal canviar /dev/mmcblk0p1 i /dev/mmcblk0p2 pel nom del dispositiu que correspongui al vostre cas, que és el que hem esbrinat al punt 1 i que es pot esbrinar mitjançant les opcions d’informació del gparted.

Ara ens dirigim a la carpeta on hem descarregat els arxius anteriorment:

cd /ruta/a/la/carpeta/on/tenim/les/descàrregues

Executem el següent:

bzcat Angstrom-x11-image-glibc-test-20070627-aximx50v.rootfs.tar.bz2 | (cd /media/sdtmp2; tar x)
cp zImage-2.6.21-hh9-aximx50v-20070625071129 /media/sdtmp1/zImage
cp haret-0.4.8.exe /media/sdtmp1/haret.exe
cp default.txt /media/sdtmp1/default.txt

Ja podem desmuntar les particions:

umount /media/sdtmp1
umount /media/sdtmp2

I també podem eliminar les carpetes temporals que hem fet a l’inici d’aquest pas:

rmdir /media/sdtmp1
rmdir /media/sdtmp2

Cinquè pas: activar el mode de duplicació

Cal activar una cosa que s’anomena “Mode de duplicació”. Això es fa, amb la Dell Axim x51v, tot entrant a l’opció “Configuració” del menú d’inici, a la pestanya “Sistema”, opció “Mode de duplicació”.

A mode de referència, per a sistemes Windows Mobile en anglès això es troba a Start -> Settings -> System -> Mirror.

Sisè i últim pas: provar si funciona

Introduïm la targeta SD dins la seva ranura corresponent de l’Axim, amb l’explorador d’arxius del Windows Mobile ens dirigim als arxius de la tarjeta SD i executem el HaRET. S’obre un diàleg: prenem el botó Run. I esperem que funcioni.

… i si no funciona?

Si no funciona, hi ha diferents coses que podem provar:

  • Activar el wifi abans d’executar el HaRET.
  • Activar el bluethooth abans d’executar el HaRET.
  • Activar tant el wifi com el bluethooth abans d’executar el HaRET.
  • demanar ajuda a la llista de correu del projecte.

Fotos!

Arrancada de Linux a la Dell Axim x51v

Linux a la Dell Axim x51v demana informació de l’usuari


Linux a la Dell Axim x51v dona la benvinguda

Escriptori de linux a la Dell Axim x51v

Això és tot. Gaudiu-ne!