Privadesa amb Firefox: com blocar els referers

Quan seguim enllaços, quan fem clic en els diferents llocs que ens porten d’una web a una altra, enviem informació que revela d’on venim. Si per exemple des d’aquesta web on som ara fem clic a un enllaç i apareixem a una altra web, aquesta segona web sabrà que venim d’aquí. Així, els responsables de la segona web podran veure a les estadístiques de quina web venim.

Per qüestions de privadesa diverses, de vegades és interessant blocar aquesta informació i impedir la seva transmissió. En aquest text veurem ràpidament com podem blocar els referits o referers, que són el nom que es dóna a aquestes informacions, donat que a la pàgina a que apareixem “ens ha referit” una altra.

Necessitarem almenys una extensió de Firefox per dur a terme aquesta feina, tot i que complementàriament en podem instal·lar una altra. L’extensió que sens dubte necessitarem és Adaptive Referer Remover. En dirigir-nos a la seva web, podrem iniciar la descàrrega tot prenent el botó Install now. Caldrà reiniciar el Firefox i un cop fet això apareix a la barra d’estat del navegador (la barra inferior) una icona amb el símbol de prohibit juntament amb una R majúscula: això indica que l’Adaptive Referer Remover ha estat instal·lat correctament.

La configuració del giny serà senzilla: només cal fer clic dret sobre aquest símbol mencionat, esborrar allò que hi hagi en el quadre de text de la finestra que se’ns obra i enganxar-hi el següent:

^http://* ^http://*
^https://* ^https://*

Això atura tots els referits. Com a nota addicional cal dir que l’Adaptive Referer Remover permet aturar referits només per a determinats dominis o només en determinades condicions mitjançant l’ús d’expressions regulars.

L’extensió complementària a què feia referència s’anomena RefControl. Aquesta extensió permet blocar els referits domini a domini, però com que la nostra intenció iniciar era blocar tots els referits, no ens serà utilitat en aquest aspecte: només la farem servir en el cas que vulguem una mena de visor còmode per comprovar que els referits efectivament s’estan blocant de forma correcta. Per aconseguir-ho, instal·lem l’extensió, reiniciem Firefox, obrim el quadre de diàleg d’opcions de l’extensió (Menú Eines > opció RefControl Options) i en el menú Options d’aquest quadre de diàleg, dins l’opció de menú Statusbar display triem Referer. Amb això, si tot ha anat bé, en la barra d’estat ens hauria d’aparèixer el text <No Referer>. Si no és això el que hi surt, alguna cosa ha anat malament. Si efectivament aquest és el text que s’hi pot llegir, els referers ja s’estan blocant correctament.