Privadesa amb Firefox: com evitar que els cercadors facin perfils dels nostres hàbits

Els usuaris d’internet tot sovint fem cerques a diferents cercadors sobre coses que ens preocupen, que ens interessen o que volem consultar. És a dir: les nostres cerques reflecteixen en certa mesura com som. Per tant, que les empreses que controlen els cercadors facin perfils de cerques que poden arribar a ser identificables és un perill per al dret a la privadesa.

De fet, el diari New York Times ha dedicat dos articles a les pràctiques de recollida d’informació i classificació en perfils dels cercadors Google, MSN, Yahoo i AOL, segons es pot llegir a la web de Track Me Not.

TrackMeNot és l’eina que ens ajudarà a protegir la nostra privadesa en aquest àmbit: és una extensió per a Mozilla Firefox que dificulta als cercadors la possibilitat de crear perfils de les nostres cerques. El seu funcionament es basa en una idea intel·ligent i simple: ofuscar la informació és la millor manera d’evitar una possible classificació en perfils. Així les coses, el que fa aquesta extensió és enviar cerques falses aleatòries als cercadors sense que l’usuari hagi de fer res més que activar l’extensió.

Només cal instal·lar TrackMeNot des de Mozilla addons i, opcionalment, es pot llegir la interessant informació relacionada que ofereix la web oficial de TrackMeNot. Per exemple, en ella s’hi pot llegir què va motivar el desenvolupament d’aquesta eina: en el marc d’un procés legal i judicial als Estats Units es va saber que les empreses que hi ha darrera els cercadors recopilen totes aquestes dades i que sovint existeix la possibilitat d’enllaçar perfils amb identitats reals.

Un cop instal·lat TrackMeNot, per defecte, apareix en la barra d’estat una icona i el text «TMN:», acompanyat de la paraula «On» si està enviant cerques aleatòries als cercadors o «Off» si no ho està fent. Si mostra «Off» i volem activar-lo, podem fer-hi clic amb el botó alternatiu del ratolí i seleccionar l’opció «Enabled».

També mitjançant el botó alternatiu podem obrir el quadre de diàleg de configuració anomenat «Options», que ens permet seleccionar la llista de cercadors a què volem enviar les cerques falses (si només fem servir Google per exemple, és una bona idea seleccionar només aquest cercador) i altres coses com la freqüència d’enviament.

TrackMeNot està desenvolupat per Daniel C. Howe, membre del Media Research Lab de la Universitat de Nova York i Helen Nissenbaum, professora associada de la Universitat de Nova York.