Xuleta de comandes per al GitHub

… per als mandrosos / addictes a la versió amb interfície.

Enviar un commit a GitHub

git add .
git commit -a -m "Comentari"
git push

Rebre els fitxers remots

git pull