Widget "Recomana" per a WordPress: el codi amb el que està fet el "Vector lliure" de Notícies d'In

A la barra lateral de Notícies d’In destaquem articles de webs d’arreu d’internet que poden ser d’interès als nostres lectors. Posem una explicació breu, amb una mica de context, i enllacem el text en qüestió.

Widget Recomana

Per fer-ho vaig elaborar un petit plugin (connector) per WordPress que instal·la un widget (giny) que, tot i que és molt senzill, poso a disposició de qui ho necessiti, per si és d’utilitat a algú.

Aquest és el codi del plugin:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
<?php
/*
Plugin Name: Recomana
Plugin URI: http://alvaro-martinez.net/cuinadebits/widget-recomana-per-a-wordpress-el-codi-amb-el-que-esta-fet-el-vector-lliure-de-noticies-din/
Description: Widget per mostrar recomanacions en format asides a la barra lateral
Author: Álvaro Martínez Majado
Version: 0.1
Author URI: http://alvaro-martinez.net
*/
 
function VectorLliure()
{
query_posts( 'cat=XXX&posts_per_page=3' );
if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post();
echo "<div style='width: 90%; margin: 0 auto; border:1px solid #F2F2F2; background-color: #FCFCFC; padding-top: 10px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; margin-bottom: 15px;'>";
the_content();
echo "</div>";
endwhile; else:
_e('Sorry, no posts matched your criteria.');
 endif;
}
 
function widget_VectorLliure($args) {
  extract($args);
  echo $before_widget;
  echo $before_title;?>Widget per mostrar recomanacions en format asides a la barra lateral<?php echo $after_title;
  VectorLliure();
  echo $after_widget;
}
 
function VectorLliure_init()
{
  register_sidebar_widget(__('Recomana'), 'widget_VectorLliure');
}
add_action("plugins_loaded", "VectorLliure_init");
?>

Instal·lació

Per instal·lar aquest plugin cap copiar el codi a una eina d’edició de text sense format.

A la línia 13 del codi hi apareix el següent: query_posts( ‘cat=XXX&posts_per_page=3’ );. Aquestes 3 XXX que hi ha després de cat= s’han de substituir per la ID numèrica que conté la categoria que aplega les entrades breus que es mostraran a la barra lateral. Per saber com trobar aquesta dada existeix aquest vídeo tan didàctic: Ubicar ID de categorias en wordpress 2.5 en adelante.

Després cal desar-lo amb el nom de recomana.php. Un cop fet això cal situar el fitxer tot just creat a la carpeta /wp-content/plugins/, cosa que normalment es fa a través d’un client FTP.

Finalment, cal anar al menú “Extensions” dins el menú d’administració de WordPress i activar l’anomenat “Recomana”. Finalment s’ha d’anar a l’opció del menú Aparença — ginys i allà arrossegar el giny “Recomana” cap a la barra lateral dreta de preferència.

Configuració i personalització

  • Per canviar el títol que apareix un cop instal·lat al widget cal editar la línia 33 del codi, esborrar “Recomana” i escriure-hi la paraula desitjada
  • Per canviar el número de recomanacions que es mostren, a la línia 13, cal editar el número que hi ha con diu posts_per_page=3 pel nombre desitjat. En cas contrari, apareixeran els 3 darrers posts de la categoria de recomanacions.

L’ideal seria que aquestes opcions es poguessin configurar des de l’interfície que hi ha a Aparença — Ginys, però ja he avisat que es tractava d’un codi amb moltes mancances i fet específicament per un projecte concret: el de Notícies d’In.

Llicència

El codi anteriorment exposat és programari lliure. Podeu redistribuir-lo i modificar-lo sota els termes de la Llicència Pública General GNU (GNU GPL), publicada per la Free Software Foundation; en la seva versió número 2 o en qualsevol posterior. Aquesta obra es distribueix sota l’esperança que sigui d’utilitat, però sense cap mena de garantia, fins i tot sense la garantia implícita de comercialització o d’adequació per a un propòsit particular. Vegeu els texts de la versió 2 i de la versió 3 de la GNU GPL per a més detalls.